Aanschaf pup


Je bent er eindelijk uit, je wilt graag een chihuahua toe voegen aan je gezin. Waar moet je nou op letten bij de aanschaf van een pup? Allereerst moet je jezelf een aantal dingen af vragen voordat je over gaat op de aanschaf. Heb je de tijd, ruimte, financiële zekerheid, eventueel een oppasadres enz. voor je aanstaande pup?

Ben je allergisch of kan er iemand anders in het gezin allergisch zijn? Het is vreselijk wanneer je er achter komt dat iemand in het gezin allergisch is wanneer je de pup al in huis hebt gehaald en de pup vervolgens weer terug naar de fokker moet of verkocht moet worden. Wees er dus zeker van dat niemand in het gezin allergisch is!

De eerste weken zal de pup gesocialiseerd worden en opgevoed worden door de fokker en de moederhond en eventueel andere roedeldieren in huis. Deze belangrijke basis is erg belangrijk voor het verdere leven van de pup. Deze socialisatie stopt niet zodra je de pup in huis haalt. Vraag jezelf dus af of je wel de tijd hebt om de pup verder te socialiseren en op te voeden.

Vraag u ook af, of de chihuahua wel bij u past. Zoek op internet informatie over dit ras. Bel eens wat fokkers op om te vragen hoe het ras is of spreek af om bij fokkers op bezoek te gaan om het ras te leren kennen.

Hoe vindt je nou een goede fokker? Het allerbeste wat je kan doen is contact op nemen met meerdere fokkers die je aanspreken. Om een afspraak te maken om bij de fokker thuis te gaan kijken. Zo kan je het voor jezelf vergelijken en dit is meteen een hele mooie gelegenheid om een hoop vragen te stellen. Ook weet je dan gelijk hoe de honden gehouden worden en kan je eventuele broodfok uitsluiten. Fokkers die met een FCI stamboom fokken mogen maar 4 nestjes per jaar fokken of maximaal 20 pups. Aangezien een chihuahua kleine nestjes geeft moet je de 4 nestjes aanhouden voor dit ras. Verder het reglement waar de fokker die met FCI stamboom fokt zich aan moet houden, citeer ik vanuit het basisreglement welzijn en gezondheid van de Raad van Beheer het volgende:
‘’Artikel VIII.1

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3 
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4

 1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
 2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.’’ 

  Bron: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/basisreglement-welzijn-en-gezondheid/


       


Checklist

Er is een pup geboren en je wil gaan kijken. Waar moet je dan op letten?
* De moederhond is aanwezig
* De werpkist en ren/omgeving is schoon
* Het nestje groeit op in de woonkamer
* De fokker heeft 1 of 2 nestjes. Meer is namelijk niet bevorderlijk voor de socialisatie en de opvoeding van de pups. De fokker heeft maximaal 4 nestjes tegelijk, dit is het maximum wat een fokker mag fokken van de Raad van Beheer per jaar!
* De pups zijn sociaal, nieuwsgierig en niet overdreven angstig en/of schrikachtig
* De pups hebben schone oren, ogen, neus en een schone vacht
* Het inentingsboekje/paspoort van de pup is aanwezig (pups ouder dan 6 weken)
* De pup is ontwormd
* Er zijn papieren van de Raad van Beheer aanwezig van het nestje pups
* De ouderdieren zijn getest op erfelijke afwijkingen en de uitslag is inzichtelijk
* U kunt vragen stellen aan de fokker en de fokker stelt jou ook vragen
* Je hoeft niet per se ter plaatse te beslissen of je de pup wil kopen
* Je mag meerdere keren op puppy-bezoek komen wanneer je de pup hebt ‘gereserveerd’
* Je krijgt een duidelijk koopcontract, waar de wet ook in ‘meegenomen’ is, meer informatie hier over lees je hier:
http://www.licg.nl/33s/praktisch/wetgeving/wetgeving/consumentenrecht.html
* Onderlinge afspraken worden opgenomen in het koopcontract
* De pup zal niet met u meegegeven worden, voordat de pup de leeftijd van 9 weken heeft bereikt. (Normaal is tussen de 9 en 12 weken.)
* De pup moet minimaal 1 keer zijn ingeënt en dan heeft er ook een gezondheidsonderzoek plaats gevonden. De fokker stelt je op de hoogte van deze uitslag
* Als de pup al mag verhuizen, krijg je een levendige en vrolijke pup mee met paspoort en puppy-pakket
*  Je krijgt de stamboom en DNA-certificaat mee wanneer de fokker deze al heeft ontvangen van de Raad van Beheer en anders stuurt de fokker deze gelijk naar u op wanneer hij/zij dit heeft ontvangen

Bij twijfel, niet doen!Heel veel succes met de zoektocht naar jouw droom-pup!

Copyright A.S. Nobel Ⓒ 2016 All rights reserved