Hoe groot wordt mijn pup?

Een vraag die eigenlijk altijd wel wordt gesteld, hoe groot zal mijn pup worden? Dit is een vraag waar eigenlijk geen zeker antwoord op te geven valt. Ik zal beginnen met de uitleg op deze vraag met de volgende afbeelding:Zoals op de afbeelding ook al wordt uitgelegd, wordt de grootte van een pup genetisch bepaald. Wanneer een fokker zijn lijnen goed kent, meerdere generaties gefokt heeft, of kennis heeft van de lijn, kan er een inschatting gemaakt worden hoe groot de pup zal worden. Vaak klopt deze inschatting en zal er ook over een +/- gewicht worden gesproken. Een voorbeeld hier van is: tussen de 1800 en 2100 gram.

Ondanks de kennis die een fokker heeft van zijn lijnen, komt het ook voor dat de kleinste pup, uit zal groeien als de grootste uit het nest en andersom, de grootste pup in het nest kan uiteindelijk uitgroeien en de kleinste van het nest blijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zo hebben 2 pups meer tepels voor zichzelf dan een nest van 5 pups.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het gewicht tussen de vijf en acht weken oud, een goede inschatting kan geven hoe groot de pup uiteindelijk zal worden. Een pup die dus klein is bij zijn geboorte, met een grote groeifactor, kan uiteindelijk groter worden dan de grootste pup met de kleinste groeifactor. Stel dat een pup bij zijn geboorte 100 gram weegt, met 10% groei per dag, is 10 gram. Terwijl een pup die 180 gram weegt bij de geboorte, met dezelfde berekening, 18 gram zal aankomen. Zoals ik eerder ook al zei, in een groter nest, hebben de pups minder melk voor zichzelf om te drinken. Vaak is het voor de kleinste extra lastig om extra melk binnen te krijgen. Daarom is de groeicurve tussen de 5 en 8 weken zo bepalend, omdat hier de pups al gedeeltelijk over gaan op vast voedsel. Zo kan elke pup zo veel eten als hij/zij wil. Vanaf dit moment kan hun genetisch bepaalde groei, onbelemmerd beginnen. 

De grootte van jouw pup is dus al genetisch bepaald. Desondanks kunnen milieufactoren een grote rol spelen. Zo kan bijvoorbeeld ziekte en/of onjuiste voeding de groei van de chihuahua dusdanig beïnvloeden, met het gevolg dat de pup niet zal uitgroeien zoals vooraf was 'bepaald.' Goede voeding en de benodigde beweging zijn dus erg belangrijk tijdens de groei van jouw pup.
 

 Copyright A.S. Nobel Ⓒ 2016 All rights reserved