Stamboom vs. stamboomloos

Waarom een stamboom hond?

We weten allemaal wel dat er heel veel chihuahua’s worden gefokt zonder (officiële) stamboom. Wist je dat maar ongeveer 6% van de chihuahua’s in Nederland een stamboom heeft?


Ik zal proberen de verschillen tussen chihuahua’s met officiële FCI stamboom en zonder (officiële) stamboom uit te leggen

DNA

Met stamboom:
Van de moeder en vader is DNA afgenomen waardoor zij een DNA-profiel hebben. Van de pups die geboren worden uit een oudercombinatie, zal DNA worden afgenomen. Wanneer de pups ook daadwerkelijk van die oudercombinatie zijn, krijgen ook de pups hun eigen DNA-profiel. Het DNA-profiel bewijst ook dat het een raszuivere chihuahua is.

Zonder stamboom:
Er word geen DNA afgenomen bij ‘chihuahua’s’ zonder stamboom. Je weet als koper nooit 100% zeker of de ouders ook de daadwerkelijke ouders zijn. Je kan alleen maar vertrouwen op het woord van de fokker. Er is dus geen zekerheid over de raszuiverheid.

Inteelt
Met stamboom:
Een teefje mag niet gedekt worden door haar:
* grootvader
* haar vader
* haar broer
* haar zoon
* haar kleinzoon
Als dit toch gebeurt, zullen de pups geen stamboom krijgen. Zoals omschreven bij ‘DNA’ heb je dus ook 100% zekerheid dat dit ook echt niet kan gebeuren.

Zonder stamboom:
Er is al geen zekerheid of de ouders, de daadwerkelijke ouders zijn. Laat staan, dat wanneer een fokker die fokt zonder stamboom, naar een dekreu toe gaat, zeker kan weten dat het geen familie is van zijn/haar teefje. Inteelt neemt veel gezondheidsproblemen met zich mee. Wanneer de fokker een eigen reu heeft, weet u als koper zijnde niet zeker of dit familie is van de moederhond. U zult moeten vertrouwen op het woord van de fokker.

Welzijn moederhond en pups
Met stamboom:
Wanneer de pups zo’n 5/6 weken oud zijn, komt er een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer langs. Deze controleert of de fokker voldoet aan de strenge gestelde eisen omtrent het welzijn van de moederhond en de pups. Uiteraard word er ook gekeken naar de leefomgeving ‘buiten de werpkist en puppy-ren.’ Dit houdt in dat er ook word gekeken naar de leefomstandigheden van de andere honden. Wanneer dit allemaal in orde is, worden de pups gechipt en word er ook gelijk DNA afgenomen.

Zonder stamboom:
Er vind geen controle plaats bij pups zonder stamboom. Om deze reden is het aan jou als koper, om er achter te komen of alles eigenlijk wel goed zit. Onder ‘Informatie’ vindt u het kopje ‘Aanschaf pup en checklist’ Hier vindt je een lijst waar je op moet letten wanneer je op bezoek gaat bij een nest. Deze lijst is uiteraard ook van toepassing op pups met stamboom. Je dient altijd zelf ook te controleren of de pups en de andere honden op de juiste wijze worden gehouden.


Chip
Met stamboom:
Van alle honden met stamboom begint het chipnummer met 52814. Wanneer de chip dus met dit nummer begint, ben je er zeker van, dat je een raszuivere chihuahua hebt. De fokker moet de pups ook verplicht registreren op databankhonden. 

Zonder stamboom:
Er zijn geen vaste chip-nummers voor honden zonder stamboom.Er zijn uiteraard nog veel meer verschillen. Wanneer u een pup koopt met stamboom, investeert u in het bestaan van het ras chihuahua. Wanneer niemand meer chihuahua’s met een stamboom zal kopen, zal het ras uiteindelijk ophouden met bestaan. Deze gevolgen ontstaan doordat er dan geen controle meer is, wie de ouders zijn. Dit zal zorgen voor veel meer inteelt. Inteelt brengt o.a. onvruchtbaarheid met zich mee. Ik weet dat dit erg dramatisch klinkt. Alleen is dit geen ondenkbare situatie, aangezien ik eerder al vertelde, maar ongeveer 6% van de chihuahua’s een stamboom heeft. De reden waarom ik heb gekozen om te fokken met stamboom, is omdat ik wil dat de generaties na mij, een genenpoel hebben, waarmee zij dit ras in stand kunnen blijven houden. 

De prijs van een chihuahua met stamboom ligt in het algemeen hoger dan een ‘chihuahua’ zonder stamboom. Dit heeft er mede mee te maken dat een chihuahua met stamboom in totaal 5 nesten mag krijgen in haar leven en de nestjes relatief klein zijn. Wanneer je als stamboomfokker je teef vaker laat dekken als toegestaan, kan je buiten een geldboete en schorsing ook de sanctie opgelegd krijgen dat je nooit meer een stamboom kan krijgen voor je pups. Dit geldt overigens ook wanneer een stamboomfokker zonder stamboom fokt!
Ook is het zo dat een stamboom fokker maximaal 4 nesten per jaar mag fokken (vanzelfsprekend met 4 verschillende teven.) Een fokker zonder stamboom kan zoveel nesten fokken als hij/zij wil aangezien er wederom niemand is die dit zal controleren.

Je kan altijd bewijzen wie de fokker is van jouw stamboom chihuahua. De fokker staat namelijk vermeld op de stamboom en is bekend bij de Raad van Beheer. Aangezien alle stamboomhonden beginnen met dezelfde cijfers van de chip, kan je ook aantonen dat de desbetreffende hond, de hond is van ‘die fokker.’ Een fokker met stamboom stelt altijd een koopcontract op die getekend dient te worden door de fokker en de koper. Dit word (minstens) gedaan in tweevoud zodat de fokker en de koper, beide dit contract hebben. Of het nou wel of niet in het contract vermeld staat, het consumentrecht is   a l t i j d   van toepassing. Wanneer blijkt dat de chihuahua die je hebt gekocht lijdt aan een erfelijk gebrek en/of een gebrek wat te verwijten valt aan de fokker, heb je recht op garantie. Wanneer de fokker niet mee werkt/niet reageert, kan je een rechtszaak starten. Je kan er van uit gaan, dat je die zult winnen. Bij een pup zonder stamboom word het al een heel lastig verhaal om te bewijzen wie de fokker is. Je hebt namelijk geen stamboom of chip waarmee je dit kan bewijzen. Het word dus een lastig verhaal om je gelijk te halen en de fokker verantwoordelijk te stellen voor hetgeen wat jouw pup mankeert, wanneer de fokker ontkent de pup te hebben gefokt.
Het is nou niet bepaald het meest leuke om over na te denken maar het is wel heel belangrijk om er bij stil te staan.

Dan heb ik nog niet geschreven, over de hoeveelheid honden die per jaar geïmporteerd worden. Er worden namelijk per jaar 60.000 tot 80.000 geïmporteerd vanuit Oost-Europa. Vaak zijn de ouderdieren niet getest op hun gezondheid. De moederhonden hebben vaak elke loopsheid een nest. 
Deze pups, die geïmporteerd worden, lijken in de meeste gevallen gewoon in huiselijke kring te zijn geboren. Deze pups worden dan aangelegd bij het nest die de moederhond zogenaamd 'zelf' heeft 'gebaard.' Gelukkig is het in Nederland verboden om honden in een winkel te verkopen. Dit zorgt er al voor dat het lastiger word om deze broodfok pups te verkopen maar desalniettemin is het nog steeds een schrikbarend hoog aantal honden die per jaar worden geïmporteerd. Laten we er maar niet bij stilstaan, hoe hoog de cijfers zouden zijn wanneer we ook alle over de grens 'gesmokkelde' pups die niet 'gepakt' worden, mee zouden tellen. Zoals ik eerder al heb uitgelegd is het werkelijk onmogelijk om pups aan te leggen bij een stamboom nest. Om de simpele reden dat er DNA word afgenomen en zo word gecontroleerd wie de ouders zijn. Wanneer dit niet klopt, krijgen de pups geen stamboom! Helemaal onder aan deze pagina kunt u video's bekijken over de harde werkelijkheid van deze broodfok/puppy-fabrieken. 

Bovenstaande vergelijkingen zijn natuurlijk erg zwart-wit. Niet alle stamboomfokkers zijn ‘even goed.’ Een fokker die 12 honden heeft, heeft meer tijd voor zijn honden en voor de socialisatie van de pups dan een fokker die bijvoorbeeld 30 honden heeft. Ook hier zijn natuurlijk weer uitzonderingen in. Uiteraard zijn er ook stamboomloze fokkers die het goed voor hebben met hun dieren en op dezelfde wijze proberen te fokken als stamboomfokkers, t.a.v. de hoeveelheid nesten die zij nemen met een teef, ‘stamboom-afkomstige’ honden gebruiken, gezondheidsonderzoeken uitvoeren bij de ouderdieren enz. Alleen is het zo lastig om er achter te komen welke fokkers dit zijn, ze zijn er wel degelijk! Daarom is het zo belangrijk dat je zelf heel alert bent, wanneer je gaat kijken bij het nestje pups. Voor een checklist waar je allemaal op moet letten, zie ‘Informatie’ en dan het kopje ‘Aanschaf pup en checklist’ 

Heel veel succes met het vinden van een goede fokker! 
Copyright A.S. Nobel Ⓒ 2016 All rights reserved

Deze video is in het engels.
Pas op!! Deze video bevat schokkende beelden!!Deze video is in het Nederlands.
Pas op!! Deze video bevat schokkende beelden!!